Tulp

Tulp
Tulp

Kunstenaar: Marie-Claire Witjens
Straatnaam: Lindenlaan, zijgevel gemeentehuis
  Centrum
Materiaal: Belgisch hardsteen
Jaar van plaatsing: 2011

Omschrijving:

 De ronde gevelsteen waarin een tulp en een puntdicht van Jacob Lutkeman zijn uitgehouwen is een kunstwerk Marie-Claire Witjens. Voor dit ontwerp heeft zij zich laten inspireren door bollenpoëzie.

Marie-Claire Witjens is steenhouwer en beeldend kunstenaar. Ze heeft de steenhouwersvakopleiding en de Academie van Beeldende Kunsten gevolgd. Het meeste werk dat ze maakt is in steen uitgevoerd. Ze kapt voornamelijk letters in steen, maar maakt ook ornamenten en bas-reliëfs, of een combinatie van beide. Het ambachtelijke handwerk spreekt mensen vaak meer aan dan een tekst die machinaal is gemaakt. De handgekapte letter, zelf getekend en uitgekapt heeft een extra dimensie.

Mocht u meer van deze kunstenaar willen zien, kijkt u dan eens op de website marie-clairewitjens.nl.

Tulip (2011)

The round tablet containing a hacked out tulip and an epigram by Jacob Lutkeman was made by Marie-Claire Witjens. Tulip bulb poetry inspired her for this design.
Marie-Claire Witjens is a stonemason and visual artist. She attended vocational training for masons and the Academy of Fine Arts. She works mainly with stone, primarily cutting letters in it, but she also makes ornaments and bas-reliefs, or a combination of both. Traditional handiwork is often more appealing to people than a machine made text. Hand-cut letters, drawn and cut by the artist herself have an extra dimension.
You may want to visit the website marie-clairewitjens.nl to see other works by this artist.

Plattegrond: