Lissese bolgewassen

Lissese bolgewassen
Lissese bolgewassen
Lissese bolgewassen
Lissese bolgewassen
Lissese bolgewassen

Kunstenaar: Jaap Min
Straatnaam: Sportlaan 21, in parkeergarage van sportcomplex 'de Waterkanten'
  De Waterkanten
Materiaal: Baksteen, Tegels
Jaar van plaatsing: 2015

Omschrijving:

In 1971 is op de voorgevel van het Fioretticollege een wandmozaïek van Jaap Min geplaatst. De kunstenaar heeft kapotte tegels en gekleurde bakstenen verwerkt die hij vond bij een steenfabriek. Hij zocht speciaal naar misbaksels die gedeeltelijk zwart of bruin geblakerd waren. Daarnaast zocht hij naar blauwe scherven en schoteltjes en kopjes. Deze sloeg hij dan zelf kapot. In het kunstwerk bracht hij de naam van de school ‘Fioretti’, vogelsoorten en de bollenstreek tot uitdrukking. Fioretti betekent kleurrijk en verwijst naar de Heilige Franciscus.
Bij de sloop van deze school in 2013 werd het kunstwerk verwijderd en herplaatst op de wand van de parkeergarage onder het nieuwe sportcomplex 'De Waterkanten’.
Het mozaïek is in opdracht van de gemeente Lisse gerestaureerd en herplaatst door de dochter van de kunstenaar, Helene Min. Voor deze nieuwe locatie met de situatie van een lange rechte wand, onderbroken door een dubbele deur heeft zij de rangschikking van de verschillende motieven herzien. Het uitgangspunt vormde een van de eerste schetsontwerpen van Jaap Min met vooral plantmotieven. Deze zijn nu als de schat van Lisse bewaard onder de grond: LISSESE BOLGEWASSEN.

 

Lissean bulb flowers

Jaap Min decorated the façade of Fioretti College with a wall mosaic back in 1971. The artist incorporated broken tiles and colored bricks he found in a brick factory. He specifically searched for partially scorched black or brown wasters. In addition, he looked for blue fragments and saucers and cups that he himself would smash up. In the artwork he expressed the school's name 'Fioretti', bird species and the bulb-growing area in Holland. Fioretti means colorful and refers to Saint Francis. When the school was torn down in 2013 the piece was cleared away and moved to the car park wall underneath the new sports center 'De Waterkanten'. Helene Min, the artist's daughter, restored and repositioned the mosaic commissioned by the municipality of Lisse. She revised the order of the various motifs to fit its new location made up of a long straight wall interrupted by a double door. One of Jaap Min's very first sketches depicting mainly plant motifs formed her point of departure. They have now been saved underground as Lisse's treasure: LISSEAN BULB FLOWERS.