Granietblok met glasstructuur

Granietblok met glasstructuur
Granietblok met glasstructuur

Kunstenaar: Bert (Hubertus Josephus Antoinette) van Loo (1946 - 2016) Meer informatie
Straatnaam: Ooievaarsstraat, vijver achter flat in de driehoek tussen Ruishornlaan en Zwaluwstraat
  Poelpolder
Materiaal: Glas, Graniet
Jaar van plaatsing: 2002

Omschrijving:

Het kunstwerk is gemaakt van bewerkt donkergrijs Belgisch hardsteen, waarop een grote hoeveelheid onderling verlijmd glas is neergezet. Dit geheel is geplaatst op vier heipalen, waarop een funderingsplaat is bevestigd. Het beeld is zo'n 4,5 meter lang en steekt ongeveer 1,70 meter boven het water uit. Het totale gewicht van het beeld ligt rond de 12.000 kilogram.

Wanneer u zich beweegt, lijkt het glas op een mysterieuze, twinkelende glimworm, die zelf ook een beetje beweegt. Door wisselende lichtval lijkt het kunstwerk steeds anders. Het toevoegen van kunstlicht zou deze ervaring teniet doen. Iedereen ervaart het kunstwerk anders. De betekenissen van het beeld zijn als het ware in het beeld zelf opgesloten en laten zich slechts kennen door persoonlijke waarneming. De kunstenaar wil de kijkervaring van de beschouwer zeker niet vooraf beïnvloeden.

Bert van Loo ziet u graag bij zijn kunstwerk rondlopen en afvragen wat daar toch in de vijver te zien is. Mogelijk ziet en ervaart u telkens iets anders.

Granite Rock with Glass Structure (2002)

This work of art consists of tooled dark grey Belgian granite on which is placed a large amount of glued vertical layers of glass. This composition rests on four piles supporting a base plate. The sculpture is approximately 4,50 meters high with only 1,70 meters showing above water. Its total weight is roughly 12.000 kilograms.
When you move, the glass looks like a mysterious, twinkling glowworm that itself is also moving a little. The changing angle of incidence makes the sculpture seem different all the time. Adding artificial light would undo this changing appearance. Everyone experiences the sculpture in his own different way. Its meanings are, as it were, locked into the sculpture itself and will only be revealed by personal observation. The artist has definitely not wanted to influence the viewing experience in advance.
Bert van Loo would like you to walk around his work wondering what it is you are seeing in the pond. You might see and experience something different every time.

Plattegrond: