Circle of Love

Circle of Love
Circle of Love
Circle of Love

Kunstenaar: Kees (Korstiaan) Verkade (1941 - 2020) Meer informatie
Straatnaam: Kanaalstraat, aan de kant van het Grachthuisje
  Centrum
Materiaal: Brons, Cortenstaal
Jaar van plaatsing: 2011

Omschrijving:

 Kees Verkade werkte aan een kleiner beeld, dat hij ‘Circle of love’ had genoemd. Het zijn een man en een vrouw die in elkaar verstrengeld zijn. Ze vormen een cirkel, maar je zou er ook een hartvorm in kunnen zien. Hij heeft dat beeld speciaal voor Lisse opnieuw gemaakt, maar dan levensgroot.

Kees Verkade, wiens stijl divers te noemen is, werd geboren in 1941 in Haarlem. Hij studeerde van 1958 tot 1963 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Zijn eerste tentoonstelling vond plaats in de Haarlemse Vishal. Naar aanleiding hiervan verkocht hij twee werken aan het Frans Hals Museum. Bekende beelden van Verkade zijn Koningin Juliana en Prins Bernhard in de tuin van Paleis Soestdijk, schrijver Louis Couperus in Den Haag, schilder en graficus Anton Pieck in Overveen en industrieel Frits Philips in Eindhoven. Ook is hij internationaal bekend, met name in Frankrijk en Monaco.

Mocht u meer van deze kunstenaar willen zien, kijkt u dan eens op de website keesverkade.com.

Circle of Love (2011)

Kees Verkade had been working on a smaller statue that he named ‘Circle of Love’, showing a man and a woman entwined in an embrace. They form a circle, which can also be seen as a heart-shape. Exclusively for Lisse, he made the sculpture again, but than life-sized.
Kees Verkade, born in Haarlem in 1941, has worked in many different styles. From 1958 to 1963 he studied at the Royal Academy for the Visual Arts in The Hague. His first exhibition was in the Vishal in Haarlem, which resulted in the sale of two works to the Frans Hals Museum. Well-known statues by Verkade are Queen Juliana and Prince Bernard in the garden of Soestdijk Palace, writer Louis Couperus in The Hague, painter and graphic artist Anton Pieck in Overveen and industrialist Frits Philips in Eindhoven. He also has an international reputation, especially in France and Monaco.
You may want to visit the website www.keesverkade.com to see other works by this artist.

Plattegrond: